HARMONOGRAM
1PODPISANIE UMOWY19.02.2021
2.ETAP I - STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE ORAZ MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHIV kwartał 2022
3.DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHIII/IV kwartał 2023
4.ETAP II - ELEMENTY KONCEPCJI PROGRAMOWEJII/III kwartał 2024
5.PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY II kwartał 2024