Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach