Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11.
Obwodnica Milicza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudowa mieszkaniową, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz jego mieszkańców.

Lokalizacja inwestycji
• województwo: dolnośląskie
• powiaty: milicki
• gminy: gmina miejska i wiejska Milicz
• długość: około 12 km
• numer drogi: 15

Umowa na prace przygotowawcze została zawarta z firmą IVIA S.A. z Katowic. Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024, a obejmuje on opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonania badania podłoża gruntowego.
Realizacja inwestycji w systemie „PiB” planowana jest na lata 2025 – 2029.

Strona GDDKiA:
Rozpoczynamy projektowanie obwodnicy Milicza w ciągu DK15
GDDKiA – Otworzyliśmy oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Milicza