Parametry techniczne projektowanej obwodnicy Milicza:

klasa techniczna:GP
szerokość pasa ruchu:3,5m
szerokość poboczy gruntowych:1,5 m (w tym 0,5 m utwardzone)
nawierzchnia:bitumiczna
kategoria ruchu:Zostanie ustalona na podstawie prognozy ruchu
dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś