19.02.2021
została podpisana umowa na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Milicza w ciągu DK15, w ramach których firma IVIA S.A. przygotuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z koncepcją programową oraz materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Tworzone są harmonogramy dla inwestycji. Rozpoczął się proces analizowania uwarunkowań terenowych i środowiskowych w celu wyznaczenia najlepszych wariantów przebiegu obwodnicy.