Zamawiający

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu


ul. Wronia 53
00 – 874 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88
strona internetowa: gddkia.gov.pl

Kontakt dla mediów

Magdalena Szumiata
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
tel. (71) 334 73 14
e-mail: mszumiata@gddkia.gov.pl

Joanna Borkowska
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
tel. (71) 334 73 14
e-mail: joborkowska@gddkia.gov.pl

Wykonawca

IVIA S.A.
Siedziba spółki w Katowicach
Al. W. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
strona internetowa: ivia.pl

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
strona internetowa: mi.gov.pl

Ważne linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradhttps://www.gddkia.gov.pl/
Ministerstwo Infrastrukturyhttps://www.gov.pl/web/infrastruktura
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://wroclaw.rdos.gov.pl/
Dolnośląski Urząd Wojewódzkihttps://www.duw.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiegohttp://www.umwd.dolnyslask.pl/
Instytut Rozwoju Terytorialnegohttps://www.irt.wroc.pl/
Centrum Unijnych Projektów Transportowychhttp://www.cupt.gov.pl/