Rekomendowany wariant przebiegu drogi – materiał filmowy

Warianty Przebiegu Drogi

Dla 5 wariantów tras obwodnicy opracowano plany sytuacyjne i profile podłużne (w dwóch wersjach). Wrysowano obiekty mostowe.
Przeprowadzono analizę obsługi terenów przyległych do obwodnicy pod kątem zapewnienia działkom dostępu do drogi publicznej.
Przeanalizowano widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie.