ZAPRASZAMY

Burmistrz Gminy Milicz,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
oraz Biuro Projektów „IVIA”

zapraszają na spotkanie informacyjne z mieszkańcami

w związku z opracowaniem


Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„BUDOWA OBWODNICY MILICZA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 15”

Spotkanie* odbędzie się w:
auli I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu przy ulicy 11 listopada 5
12.04.2022 (wtorek) od godz. 16:00


Materiały dotyczące proponowanych wariantów przebiegu trasy projektowanej obwodnicy Milicza
w wersji papierowej udostępnione będą pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
a także w wersji elektronicznej na stronach internetowych: milicz.pl oraz obwodnicamilicza.pl
Podczas spotkań będzie możliwość zadawania pytań na temat przebiegu wariantów obwodnicy, a także zgłaszania uwag mieszkańców za
pomocą formularzy, które można pobrać na wyżej ww. stronach. Podpisane formularze można złożyć podczas spotkań lub przesłać
do dnia 30.04.2022 na adres: IVIA S.A. ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice lub adres email: wnioski_milicz@ivia.pl


ZAPRASZAMY

Pliki do pobrania: